Power Inspection Sweden AB
Hedemoravägen 49
738 50 Norberg
Phone: +4676-105 25 00

 

Kraftledningsbesiktning

Vi kan åta oss att besikta trästolpar, både kreosot samt salt stolpe.
Även stålstolpar besiktas.

Vi har toppmodern värmekamera med god upplösning där vi kan söka av eran anläggning, stationer och utefter ledningen.
                   OBS! ej helikopterburen kamera.

Även inomgårdsledning vid t.ex. lantbruk besiktas