Power Inspection Sweden AB
Hedemoravägen 49
738 50 Norberg
Phone: +4676-105 25 00

 

ROBHOT™               

ROBHOT™ är Världsunik, där vi mäter resistansen på faslinjeskarvar under drift!

I dag har vi endast en enhet. Den mäter på duplex ledning och hanterar i stort alla förekommande linor.
Men under utveckling finns nu en enhet som ska klara att mäta simplex ledning så långt ner som till 70 kV

Här finns en länk till youtube för att se mer om hur en mätning går till

ROBHOT™

ROBHOT™ unik i sin enkelhet
Hängande under helikoptern mäter den faslineskarvar under drift.
Operatören sitter bredvid piloten och manövrerar ROBHOT™ via optisk fiberlänk.