Power Inspection Sweden AB
Hedemoravägen 49
738 50 Norberg
Phone: +4676-105 25 00

 

Inspektion

Power Inspection Sweden AB satsar på inspektion!
Vi vill vara den ledande inspektören i området. Kaxigt, ja! men
ingen omöjlighet.
Kunskapsområdet är stort. Med allt från datanät till 400 kV
stamnät så är vi definitivt en av få aktörer som kan så
stor marknad.

Vi har våran världsunika ROBHOT™ där vi kan mäta resistansen på faslinjeskarvar under drift!
I dag har vi endast en enhet. Den mäter på duplex ledning och hanterar i stort alla förekommande linor.


ROBHOT™ unik i sin enkelhet
Hängande under helikoptern mäter den faslineskarvar under drift.
Operatören sitter bredvid piloten och manövrerar ROBHOT™ via optisk fiberlänk.