Power Inspection Sweden AB
Hedemoravägen 49
738 50 Norberg
Phone: +4676-105 25 00

 

Eltermografering

Power Inspection Sweden AB kan eltermografi och innehar full elbehörighet. Anläggningar som återkommande skall termografera kan erbjudas fasta priser

 

Bilderna visar en central med säkringar som överbelastas till senare uppmätt Ca 85 grader