Ladda din el eller hybrid-bil

Att ladda ett fordon som drivs av el kan i första sekunden kännas enkel. Du köper oftast med en "akutladdare" från bilförsäljaren och leds ofta, alltför ofta in i tron att detta är en riktig laddbox och nu kan vi bara tuta och köra!

Problemet ligger inte i själva akutladdaren, den är perfekt att medföra för att som namnat avslöjar, ladda akut.

Problemet är den el-anslutning du stoppar laddaren i!
Laddaren har oftast endast en vanlig stickpropp att ansluta i ett helt vanligt vägguttag. Detta föranleder ofta till att man får tron att det är säkert att ansluta och ladda i vilket uttag som helst.

Men så är det tyvärr inte! En el-installation är komplex och kan i sämsta fall fatta eld om man inte använder den på det sätt den är avsedd att användas.
Många hus är byggda före elbilens entré i fordonsflottan och därmed är inte installationen förberedd på detta ganska stora effektuttag.

Vi följer elektronernas resa i en fiktiv el-installation. Från el-centralen till vänster i bilden går kabel till en kopplingsdosa, vilken fördelar ut sig till en belysning också. På färden mot vägguttaget vi tänker ladda bilen i finns ännu en kopplingsdosa med vårat uttag då. Ett uttag av schuko-typ (det vanliga vägguttagets tekniska namn) är oftast märkt med 16A, dvs. uttaget är godkänt att belasta med ström på max 16 Ampere. Detta räcker ju gott och väl till att ladda med! MEN! Vägguttag är tänkta att belastas intermittent, dvs. inte en hög belastning i flera timmar! En vanlig grupp som vi ser ritad är till 99% säkrad till 10A i centralen.

Ser man till alla dessa punkter så startade vi med att kunna belasta med 16 A men inte kontinuerligt, så vi kan max ta ut Ca 7-8A vid uttaget. En dålig koppling i första dosan minskar till Ca 5A kvar att nyttja. Och sista dosan reducerar möjligheten ytterligare till Ca 4A. Sista anslutningen i el-centralen kanske har någon liten defekt och vi är nu nere på möjligheten att man med säkerhet kan använda 3 Ampere! Allt över 3 Ampere belastning skapar en risk för brand i någon av denna fiktiva el-installations beståndsdelar. Detta mina vänner är INTE alls ett ovanligt scenario.

Ladda med laddbox

En laddbox är alltid kopplad direkt till din el-central, den har en separat jordfelsbrytare, grövre kablar, den är anpassad att leverera ström i den mängd du behöver för att ladda elbilen så snabbt det bara går. Laddboxen kommunicerar med bilen och lastbalanseringen.
Lastbalansering är en apparat vi monterar på er elmätare och den känner av var belastningen är som störst i hushållet och anpassar sig efter det.
Lagar ni julmiddagen just när laddningen pågår så talar lastbalanseringen om för laddboxen att nu utnyttjas huvudsäkringarna så mycket att det inte finns utrymme att ladda elbilen. Så fort belastningen i hushållet minskar säger lastbalanseringen till laddboxen att nu kan du ladda bilen.
Vi monterar till 99% "Tibber pulse" som lastbalansering och har man Tibber som leverantör av el så kan man till och med få laddningen att pausa när elpriset är för högt!
Med Tibber pulse installerad så ser du dessutom din elförbrukning, hur mycket ström som går åt per fas i realtid i din app.